Da bi putovali, a na dijalizi ste, potrebno je malo više piriprema ali nije nemoguće. Prvo, nakon što odredite destinaciju potrebno je da definišete najbliži Centar za dijalizu. Odmah pogledajte  centre i u okolnim mestima, pošto se cene dijalize prilično razlikuju od centra do centra. Ja sam, dok sam bila u Trstu (240e) išla na dijalizu u Izolu (180E), a razlika od 60 evra po dijalizi nije zanemarljiva. 

Kada defiinišete Centar za dijalizu, potrebno je da ih kontaktirate, pošto svaki centar traži nešto specifično od dokumentacije. Vaš lekar koji  vas prati na dijalizi priprema traženu dokumentaciju i po potrebi šalje vas na dodatne analize. U principu, postoji standardna dokumentacija sa rezultatima koja se šalje, ali uvek je potrebno da se dodatno informišete da li se zahteva još nešto od analiza. Takođe, morate da definišete dane i vreme dijalize, da proverite da li su ti termini na raspolaganju i da utvdite tačne termine. 

Bitno je da znate, da je u slučaju putovanje, mnogo  povoljnije da obavljate samo HD a ne HDF dijalizu i da kratkoročno gledano, to nema skoro  nikakvog uticaja na vaš organizam. 

Vaš lekar sa dijalize vam daje potrdu u kojoj je navedeno da se u tom periodu nećete dijalizirati u vašem gradu nego u drugoj zemlji tj. mestu.

Sa tom potvrdom, fotokopijom lične karte i fotokopijom vašeg tekućeg računa (kartice), odlazite u pisarnicu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje(RFZO), gde dobijate potvrdu o prijemu dokumenta. 

Kada otputujete na željenu destinaciju, pre odlaska na zakazani termin, otiđite do Centra za dijalizu da bi se upoznali sa procedurama na samoj dijalizi i načinom plaćanja (da li postoje posebne blagajne za naplatu, da li se dijaliza naplaćuje pre ili posle, da li se može platiti kešom na licu mesta ili samo karticom…) to ne iziskuje puno vremena, a bićete mirniji. 

Po završetku poslednje dijalize, potrebno je da dobijete izveštaj lekara, kao i račun za sve obavljene dijalize. Ta dokumenta odnosite opet u Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) i sa potvrdom o prijemu dokumentacije koju ste dobili pre puta, prilažete račun i izveštaj da bi se izvršila delimična refundacija troškova (trenutno oko 11000 dinara po dijalizi).  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *